امنیت ای ایران و خیابان های تهران مدیون شهید حججی ها و هاست/

درخواست حذف این مطلب

مایه تاسف است انی که ادعای مبارزه با خشونت داشتند در برابر ی ترین رفتارها ت اند

جلیلی به فتنه 88 نیز اشاره می کند و می گوید همه به یاد داریم وقتی یک نفر به طور مشکوک در خیابان ها کشته شد همین رسانه ها و به تبع آن تمام رسانه های دنیا چه بلوایی درست د اما امروز همانهایی که ادعای مبارزه با خشونت دارند در برابر بدترین رفتارهای ی سکوت کرده اند و امروز هم مردم بهتر می بینند که واقعا چه انی مخالف خشونت اند و چه انی با بذل جان رفتارهای ی را از از ملت دور می کنند.

گروه -رجانیوز: از همان لحظه ای که ع و خبر شهادتش منتشر شد، «مظلومیت» اش به چشم آمد، شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از هیات به منطقه پاسداران می رود تا با اراذل و اوباشی که امنیت مردم را سلب کرده بودند مقابله کند، حتی در اخبار آمده بود که قبل از شهادتش وقتی می بیند اخلال گران کپسول گاز را میان آتش انداختند تا منفجر کنند، به دل آتش می زند و قبل از انفجار کپسول آن را به گوشه ای می اندازد و فقط خدا می داند با همین کارش جان چند نفر دیگر را نجات داد... از «شهید محمد حسین » سخن می گوییم، متولد دهه 70 در تهران. حالا دیگر یک هفته ای می شود که در بین ما نیست و خانواده اش داغدار هستند.

ادامه مطلب